Zbigniew Cieślikowski - kandydat do rady powiatu tarnowskiego

4 lata powierzyli mi Państwo mandat zaufania mojej osobie delegując mnie do rady Powiatu Tarnowskiego . Mam nadzieję, że tego zaufania nie zawiodłem. Chciałbym dokonać skrótowego podsumowania obecnej kadencji i mojego zaangażowania na rzecz mieszkańców Gminy Ryglice.

Dzięki dobrej współpracy w Radzie Powiatu oraz współpracy z gminą Ryglice wykonano w latach kadencji 2010-2014:

-24 km nakładek asfaltowych, co stanowi 35% dróg powiatowych w naszej Gminie.

-wyremontowano 6 mostów, w tym tak ważny dla bezpieczeństwa most w Ryglicach zwany „Pod Janem”

-wykonano dokumentacje na chodniki przy ul.Tarnowskiej

-wykonano nowe chodniki w miejscowościach :Lubcza, Zalasowa, Uniszowa, Bistuszowa, Joniny

Na bierząco wykonywane są kompleksowe ofosowania dróg.

Dzięki temu poprawił się komfort i bezpieczeństwo poruszania się po naszych drogach powiatowych.

Jako radny powiatowy uczestniczyłem w zebraniach wiejskich we wszystkich miejscowościach w Gminie oraz w sesjach Rady Gminy w Ryglicach przyjmując postulaty i sugestie, co pozwalało na skuteczne usuwanie problemów mieszkańców.

Bardzo bliskie mojemu sercu są sprawy oświaty i kultury. Dzięki dużym nakładom na wyposażenie sal dydaktycznych Szkoła Ponadgimnazjalna posiada wielokierunkowe możliwości kształcenia młodzieży w pobliżu miejsca zamieszkania. Jaj uczniowie osiągają sukces na szczeblu wojewódzkim i kraju.

Zauważając prace osiągnięcia mieszkańców Gminy zaangażowanych w kultywowanie tradycji ludowych starałem się wspomagać i prezentować ich osiągnięcia, aby przekazać przyszłym pokoleniom istotę kultury, której się wywodzimy.

Dobrze znane mi są sprawy tuchowskiego szpitala, podejmowałem wiele działań na rzecz jego rozwoju.

Dziś z dobrze funkcjonującego szpitala mogą korzystać mieszkańcy zarówno Gminy Ryglice jak i okolicznych gmin.

Dzięki mojej aktywnej postawie oraz współpracy z mieszkańcami nie zaprzepaszczono możliwośi budowy zbiornika retencyjnego w Joninach. Jest to inwestycja rokująca rozwój całej naszej okolicy.

Wiedząc że niezbędnym elementem dobrego funkcjonowania jednostek OSP w realizacji ich trudnych zadań, jest odpowiedznie, nowoczesne wyposażenie, dbałem, aby wsparcie finansowe trafiło do wszystkich jednostek OSP w naszej Gminie.

Pracując na rzecz Powiatu Tarnowskiego zawsze miałem i mam na względzie interes społeczności owy Naszej Gminy.Jestem gotowy nadal służyć mieszkańcom, dlatego po raz kolejny kandyduję do rady Powiatu. Zapewniam że wykorzystałem wszystkie moje siły, możliwości i doświadczenie do budowania lepszego jutra w naszej Małej Ojczyżnie.

Panie i Panowie, Szanowni Wyborcy

Staram sięo wasze poparcie w wyborach z ramienia KWW „ziemia Tarnowska”. Traktuje to jako element służby społecznej dla dobra mieszkańców, Szczególnie z gmin: Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny. Pragnę w ten sposób wykorzystać moje doświadczenie i pomysły na rozwój.

Liczę na to że obdarzycie mnei państwo zaufaniem i umożliwicie zrealizowanie zadań i planów.

Zadania jakie chciałbym zrealizować w najbliższej kadencji w Gminie Ryglice:

Wykonać brakujące odcinki chodzników przy drogach powiatowych łączące miejscowości Bistuszowa- Uniszowa-Joniny-Kowalowa

Położyć nakładkę asfaltową na drogach: Zalasowa Joniny –Szerzyny Kowalowa-Słotowa

Tuchów-Kowalowa-Jasło w miejscowości Joniny oraz Kowalowa do granicy z Jodłową.

Remont drogi powiatowej Zalasowa – Wola Lubecka –Lubcza

Wykonać podjazd do szkoły Ponadgimnazjalnej w Ryglicach i podnieść estetyke parku

Wykonac termomodernizacje budynku Szkoły Ponadgimniazjalnej w Ryglicach

Zadbać o większe wykorzystanie funduszy unijnych w regionie, poprzez zwiększanie współpracy z Wydziałem Promocji i Rozwoju Powiatu Tarnowskiego, które są szansą dla rozwoju małych i dużych przedsiębiorstw

Poprzez współprace wszystkich samorządów wpływać ma poprawę systułacji ekonomicznej –gospodarczej regionu.

Wspomaganie jednostek OSP w dofinansowaniu zakupu niezbędnego i nowoczesnego wyposażenia.

Odsłon artykułów:
13494702

Odwiedza nas 135 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…