Woda i ścieki. Ranking gminWedług ustawy gminy mają obowiązek budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, po to m.in., aby mieszkańcom było wygodniej. Okazuje się jednak, że jest to nie raz zbyt kosztowne dla przeciętnego mieszkańca.


Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków odbywa się w różny sposób. W przypadku wody, większość mieszkańców korzysta z tradycyjnych metod - wodę czerpie ze studni, czasem z jednego źródła korzysta większa liczba gospodarstw.

Według przepisów ustawy, gminy mają obowiązek budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Nie wszyscy jednak na taki komfort mogą się doczekać - nakaz nie jest bowiem bezwzględny. Z kolei ci co mają możliwość podłączenia się do sieci (w niektórych miejscowościach tylko nieliczni), często ponoszą duże koszty. Dopłacają także pozostali mieszkańcy danej gminy - pokrywają część pieniędzy dla reszty podpiętych do sieci.

Ustawodawca przewidział także, że gminy, aby lepiej zrealizowały swoją powinność, mogą zakładać spółki międzygminne. Niestety, okazuje się, że póki co nie jest to korzystne dla obywateli, co ukazują poniższe wykresy. Nagrodzona np. ostatnio spółka Dorzecze Białej oferuje akurat najwyższe ceny w regionie.
Więcej: Dorzecze Białej z tytułem Lidera Małopolski. Podobny artykuł: Prezes S. Jędrusiak nominowany
Spółki, zakłady komunalne ustalają stawki za wodę i ścieki, a samorządy gmin muszą je przyjąć. Istnieje możliwość, że samorządy ustalają dopłaty na koszt gminy dla odbiorców. Ostatnio taką dopłatę przyjęli radni gminy Ryglice.

Cena za wodę w okolicy

Stawka 1 m3 wody w poszczególnych gminach jest różna. Najdrożej płacą odbiorcy Spółki Komunalnej "Dorzecza Białej" - Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski. Ciężkowice i Tuchów obniżają ceny poprzez dopłatę z budżetu gminy. Najtańszą ofertę proponują natomiast Tarnowskie Wodociągi. Cena za tradycyjną wodę ze studni np. w Szerzynach też jest niska w skali regionu. Rozwiązanie to może być dobrą alternatywą w sytuacji wsi regionu.

Cena za wodę
Cena za 1 m3 dostarczonej wody w gminach regionu

Aktualizacja z dn. 21 marca 2014: w gminie Rzepiennik Strzyżewski po dopłacie kwota za wodę wynosi 4,83 zł/1 m3, a nie jak ilustruje powyższy wykres.
 

Stawki za odprowadzane ścieki

W przypadku odprowadzania ścieków sytuacja jest prawie taka sama, jak w przypadku dostrczania wody, co ilustruje poniższy wykres. Nie pokazuje on jednak znaczenia i kosztów utrzymania mini - oczyszczalni przydomowych i tradycyjnych szamb.

Cena za ścieki
Cena za 1 m3 odprowadzonego ścieku

Aktualizacja z dn. 21 marca 2014: w gminie Rzepiennik Strzyżewski po dopłacie kwota za ścieki wynosi 7,40 zł/1 m3, a nie jak ilustruje powyższy wykres.

Można tu dodać dla porównania inny powiat - spółkę z Dąbrowy Tarnowskiej. Cena za wodę - 3,87, cena za ścieki - 7,30 i 4,93.

Powyżej zostały podane jedynie stawki za 1 m3 dla indywidualnych odbiorców - gospodarstw domowych. W niektórych gminach istnieją stawki według różnych grup odbiorców i różne sposoby naliczania opłat. Do kwoty dolicza się także opłatę abonamentową, która wynosi po kilka złotych za miesiąc i jest różna dla poszczególnych gmin.


* * *

Według danych GUS z 2012 r. w poszczególnych gminach naszego regionu ilość sieci przedstawia się następująco (procent ludności korzystających z wodociągu i kanalizacji w stosunku do ogółu mieszkańców):

Wodociągi

Ryglice (brak danych), Rzepiennik Strzyżewski (b.d.), Jodłowa (b.d.), Ciężkowice 12,6, Skrzyszów 33,3, Szerzyny 50,6, Pilzno 52,1, Tuchów 77,6, gm. Tarnów 80,3

Kanalizacja

Rzepiennik Strzyżewski (b.d.), Jodłowa 9,1, Ryglice 13,0, Pilzno 14,9, Cięzkowice 18,9, Tuchów 24,3, Szerzyny 37,2, gm. Tarnów 59,8, Skrzyszów 60,5.

W 2012 r. zaopatrywanie w wodę wyglądało następująco:

Ciężkowice -  85 tys. m³ wody - wodociąg Dorzecze Białej
Gromnik - 141 tys. - GZK Gromnik, Dorzecze Białej
Tuchów - 417 tys. - Dorzecze Białej
Lisia Góra - 798 tys. - Gminna Spółka Komunalna, Spółka z o. o. w Lisiej Górze - ujęcia w studniach w  Łęgu Tarnowskim
Radłów - 277 tys. - Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka - basen poekspoloatacyjny na Niwce
Szerzyny - 110 tys. - GZK Szerzyny - studnie w Szerzynach, Żurowej, Ołpinach
Pleśnaa - 260 tys. - Tarnowskie Wodociągi, Dorzecze Białej
Skrzyszów - ponad 10 mln - Tarnowskie Wodociągi
gm. Tarnów - ponad 10,3 mln - Tarnowskie Wodociągi

* * *

Obowiązkiem gminy jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zadanie to może zostać powierzone także właściwym organom takim jak: związek międzygminny, gmina wskazana w porozumieniu międzygminnym. Gmina musi planować sieć wodną i kanalizacyjną - ustala kierunki rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowo opisuje to ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U Nr 72, poz.747) a także rozporządzenie z 12 marca 2002 r. w spr. określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dz. U Nr 26 poz. 257), z którego wynika, że każda gmina uchwała własny regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także co roku zatwierdza taryfy.

Zdarza się, że gminy realizują swoje zadania powoli i być może nigdy ich nie wykonają, albo zrobią je źle, dlatego dobrym rozwiązaniem może stać się w dalszym ciągu wiercenie studni głębinowych, budowa szamb, małych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców. Mimo, że infrastruktura pozostaje własnością spółek, gmin, obywale mogą próbować innych, tańszych rozwiązań. Tym bardziej absurdalne staje się w tym świetle monopol firm na wywóz śmieci. Por. Śmieci kosztują. Ranking gmin

W niniejszym opracowaniu istnieje możliwość pojawienia się niewielkich błędów statystycznych. Artykuł może być aktualizowany. Dane z dn. 15 marca 2014 r.

Podobne artykuły: Rankingi gmin

Źródła: BIP, GUS, PSSE Tarnów, własne
Niniejszy artykuł można kopiować i wykorzystywać do publikacji wyłącznie za zgodą autora: kontakt


Odsłon artykułów:
13488624

Odwiedza nas 143 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…