Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 20 wrzesień 2021 17:30

Konferencja nt. pomocy dziecku krzywdzonemu

Napisała

W poniedziałek 20 września w Lubczy odbyła się konferencja pt. „Pomoc Dziecku krzywdzonemu – budowa odporności psychicznej”.

Gospodarzami spotkania byli: Starosta Tarnowski Roman Łucarz oraz Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn.

Konferencja, w której uczestniczyło ponad 100 osób, skierowana była do pracowników pomocy społecznej, nauczycieli i wychowawców, pedagogów, psychologów, policji oraz innych instytucji, które odpowiedzialne są za ochronę i bezpieczeństwo dzieci.

Podczas konferencji zaprezentowano trzy bloki tematyczne: - Nowe uprawnienia funkcjonariuszy policji wobec sprawców przemocy- prezentowany przez Asp. Szt. Agnieszka Seyrlhuber specjalista Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Tarnowie.
- „Logo- teoria Viktora E. Frankla- czyli metoda pomagania cierpiącemu człowiekowi”. Wielowymiarowa koncepcja osoby- model CUDER, wzrastanie pomimo cierpienia oraz uzdrawiające odkrywanie sensu życia prowadzony przez Pana Tomasza Gubała – Prezes Fundacji Archezja.
- Dr Karolina Kmiecik-Jusięga przedstawiła podstawowe informacje o traumach i urazach psychicznych dzieci i młodzieży. Obraz dziecka po traumie w środowisku społecznym, podstawy diagnozy. Postępowanie w i po urazach psychicznych, instrukcja pierwszej pomocy psychopedagogicznej. Profilaktyka traumy i krzywdzenia dzieci w kontekście koncepcji resilience.

Prócz wysokiej wartości merytorycznej i szkoleniowej prezentowanych tematów konferencja była także okazją do wymiany doświadczeń, refleksji i wzajemnej integracji środowisk zawodowych osób zaangażowanych w szeroko pojęty system przeciwdziałaniem przemocy i  wspierania dziecka i rodziny.

Celem konferencji nie było wyłącznie uwrażliwienie na problem przemocy, który  jest tematem powszechnie podnoszonym w dyskursie publiczno-naukowym, ale przede wszystkim próba poszukiwania skutecznych narzędzi profilaktycznych bazujących na założeniach nowoczesnej profilaktyki społecznej.

Dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy brali udział w tym wydarzeniu, a Panu Staroście Tarnowskiemu za wspólne zorganizowanie konferencji - mówi burmistrz Ryglic Paweł Augustyn.

Inf.: Urząd Miejski w Ryglicach

Czytany 154 razy

Artykuły powiązane

W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…