Urzędy, samorządy,polityka

Prezentuje opinie w sprawach dotyczących doskonalenia poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego. Jest opiniotwórczą grupą, a nade wszystko przestrzenią dialogu i kreowania nowych inicjatyw. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski – bo o nim mowa – obradowało dzisiaj w stolicy Małopolski. W imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity w wydarzeniu uczestniczył II wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Podczas LV sesji Sejmik Województwa Małopolskiego VI kadencji udzielił absolutorium i wotum zaufania Zarządowi Województwa Małopolskiego. Radni przyjęli sprawozdanie finansowe Małopolski i wykonanie budżetu za 2021 rok.

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Dębickiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. Istotny wpływ na tę decyzję miał fakt, że mimo nadal obowiązującego stanu pandemii, udało się zrealizować wiele ważnych zadań oraz inwestycji, prowadzonych w dużej mierze przy udziale dotacji zewnętrznych.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tuchowie w dniu 24 maja 2022 r. przeprowadzono debatę nad raportem o stanie gminy za 2021 r., a także głosowano nad udzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi Tuchowa.

Strona 1 z 105
Odsłon artykułów:
16117144

Odwiedza nas 212 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…