Zatwierdzone nowe "Małe projekty"

 
Wczoraj Rada Decyzyjna Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w Tuchowie oceniła wnioski złożone w ramach VI naboru "Małych projektów". Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną. Dla 17 projektów przewiduje się dofinansowanie w kwocie ponad 350 tys. zł.
 
Napisane wnioski z obszaru 5 gmin zakwalifikowały się do oceny za zgodność z LSR i lokalnymi kryteriami.
 
Oto poszczególne projekty:
 
- Tuchowski szlak rzeźb, pomników i miejsc, które warto zobaczyć (wnioskodawca: Dom Kultury w Tuchowie),
- Budowa "Przydrożnej chaty" wraz z zagospodarowaniem terenu w Zabłędzy (gmina Tuchów),
- Budowa "Buchcickiej chaty" wraz zagospodarowaniem terenu w Buchcicach (gmina Tuchów),
- Promocja gminy Ryglice poprzez wydanie albumu (gmina Ryglice),
- Piwnica pod Czarną Sosną- utworzenie i wyposażenie wielofunkcyjnej sali rekraacyjno wypoczynkowej w Ryglicach (Marek Ciombor),
- "Na weekend do Tuchowa"- działania promocyjne i informacyjne (gmina Tuchów),
- Budowa "Wiejskiej wiaty" wraz zagospodarowaniem otoczenia (Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian),
- Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowegoi historycznego poprzez zakup strojów regionalnych dla zespołu tanecznego w Gromniku (Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku),
- Tworzyć każdy może- utworzenie pracowni artystyczno- rękodzielniczej w Ryglicach (Anna Ciombor),
- Wyposażenie Dmu Kultury w Tuchowie w sprzęt muzyczny, nagłaśniający (Dom Kultury w Tuchowie),
- Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Rzepienniku Suchym w sprzęt nagłośnieniowy (Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Suchym),
- Rozwój oferty czasu wolnego poprzez zakup instrumentów do nauki gry oraz nauka gry na instrumentach w Rzepienniku Suchym (Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepienniku Suchym),
- Zakup wyposażenia dla zespołu ludowego "W Kuźni u Kowala" z Kowalowej działającego przy Ośrodku Kultury w Ryglicach (Ośrodek Kultury w Ryglicach),
- Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie klubu seniora Stowarzyszenia Rzepiennik Jutra (Stowarzyszenie Rzepiennik Jutra),
- Zwiększenie poziomu integracji, aktywności społecznej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ośrodku Kultury w Ryglicach- Filia w Lubczy (Ośrodek Kultury w Ryglicach),
- Utworzenie szlaku turystyczno- religijnego wokół kościoła św. Marcina w Czermnej (Parafia Rzymsko- Katolicka pw. św. Marcina i MB Pocieszenia w Czermnej).
 
 
Odsłon artykułów:
17464796

Odwiedza nas 308 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…