niedziela, 03 kwiecień 2016 14:59

Szerzyńskie zagłębie muzyki

Napisała

Jedną z dziedzin, która odróżnia gminę Szerzyny od innych obszarów w regionie jest wyjątkowa troska o jej bogactwo kulturowe. Najbardziej dynamicznie rozwija się działalność artystyczna, a w ostatnim czasie gmina staje się prawdziwym centrum muzycznym regionu. Plany na przyszłość są również bardzo ambitne. 

Dla nowego wójta Grzegorza Gotfryda orkiestry, kapele, zespoły od samego początku były języczkiem uwagi: "Podejmujemy różne działania zmierzające do tego, aby stworzyć dobre warunki do rozwijania umiejętności muzycznych. Ludzi trzeba zachęcić do działania, a nie zniechęcać. Pokazanie ludziom, że ich aktywność jest doceniana przynosi konkretne owoce. To powoduje, że chętnie chcą ćwiczyć, poświęcać swój prywatny czas na próby lub wyjazdy w soboty, czy święta. Dla artystów to możliwość nie tylko autoprezentacji, rozwijania się, ale także integracji, zwiększenia zaangażowania w życie społeczne, aktywizacji w innych dziedzinach. Ludzie ci stają się bardziej widoczni u nas na miejscu oraz dobrze promują gminę poza jej obszarem". 

W gminie Szerzyny działają dwie duże orkiestry dęte z Żurowej i Szerzyn, gra Kapela Augusta z Ołpin oraz szereg innych mniejszych grup artystycznych. Większe zespoły wspiera bezpośrednio wójt i urząd gminy, pozostałe działają przy każdym z domów miejscowego centrum kultury.


Orkiestra OSP Żurowa

Działalność muzyczna wspomagana jest na wiele sposobów: poprzez dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, np. dofinansowanie comiesięczne kapeli ludowej - kapelmistrza oraz grupy. Znajdują się środki na instrumenty, stroje, przejazdy zespołów, lokale. W minionym roku została przygotowana sala prób dla orkiestry z Żurowej. W Szerzynach rodzi się kolejny zespół i nie wyklucza się powstania kolejnych. Do zespołów chętnie dołączają także muzycy spoza gminy.

Inną formą wsparcia dla ruchu artystycznego jest pomoc młodym talentom poprzez organizację zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach dysponuje miejscami na próby, instrumentami, ma instruktorów. Znanym w regionie z licznych sukcesów jest np. zespół Mażoretek Euforia. Jak mówi wójt gminy Szerzyny - "Obserwujemy żywe zainteresowanie młodych osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności od najmłodszych lat. Ta nisza potrzeb jest stopniowo wypełniana".


Zespół mażoretek Euforia

Bez wsparcia gminy trudno sięgnąć po większe sukcesy, dlatego oprócz utrzymywania zespołów istnieje także motywowanie za osiągnięcia i wyniki. Orkiestry dęte i pozostałe zespoły otrzymują nagrody za sukcesy na wyższych szczeblach. Przykładem jest ostatnia kilkutysięczna nagroda dla orkiestry z Żurowej, która zwyciężyła małopolskie "Echo Trombity". "Jeśli nie motywuje się za osiągnięcia i wyniki, to często jest tak, że nie ma tego parcia, aby zrobić coś jeszcze lepiej i był dobry efekt. Ten efekt w formie dobrej promocji gminy mnie szczególnie interesuje" - zaznacza Grzegorz Gotfryd.

Włodarz gminy docenia także dziedzictwo kulturowe: "Nie mogę nie dostrzegać wartości ludowości i obrzędowości w kulturze lokalnej. W ciągu historii piękną wartością dodaną w każdej miejscowości są np. stroje, wyroby rękodzielnicze, działalność artystyczna. Ten element budowania tożsamości lokalnej koniecznie trzeba kultywować. Absolutnie nie możemy o tym zapomnieć. To wszystko powoduje, że ludzie wiążą się z tym miejscem, z tą ziemią, utożsamiają się z nią".

Wójt gminy Szerzyny już w listopadzie minionego roku złożył wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o utworzenie publicznej szkoły muzycznej. Radni w tym zakresie podjęli stosowną uchwałę. Argumentem za powstaniem tego typu placówki jest duża liczba uczniów w szkołach muzycznych (blisko 40 osób z gminy), koszta dojazdów do odległych szkół, na które często nie stać rodzin oraz duży potencjał artystyczny gminy. Jak mówi wójt Grzegorz Gotfryd "Widząc tyle zdolnych osób i to, że zasilą one w przyszłości orkiestry, zespoły, kapele, utworzenie szkoły muzycznej jest jak najbardziej właściwym kierunkiem".

Zmiany w gminie Szerzyny, oprócz kultury, dotykają także innych dziedzin życia lokalnej społeczności np. straży, sportu. Planowane są również ważne inwestycje, krok po kroku realizowane są ciekawe pomysły, ruszają kolejne zadania. Szerzyny to jedna z najbiedniejszych gmin w kraju, ale nowy wójt ma ambitne plany, żeby poprawić życie mieszkańców. 

Czytaj także: Promowanie gmin poprzez kulturę

Czytany 3176 razy
Odsłon artykułów:
17464820

Odwiedza nas 446 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…