Inwestycje gmin - Tuchów

 
W cyklu Inwestycje gmin prezentujemy tym razem zadania, które będą realizowane w 2013 r. w gminie Tuchów.
 
Zdecydowanie najwięcej wydatków majątkowych w gminie Tuchów zostanie przeznaczonych w 2013 r. na transport i łączność- ponad 6 mln zł kosztowało będzie Utworzenie Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej na terenach poprzemysłowych. Wśród droższych inwestycji należy wymienić np. budowę sali gimnastycznej w Karwodrzy oraz, co stanowi wyjątek w dzisiejszych czasach- budowę budynku szkoły podstawowej w Burzynie z salą gimnastyczną i przewiązką.
 

Gmina Tuchów – gmina miejsko- wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W skład gminy Tuchów wchodzą sołectwa: Buchcice, Burzyn, Dąbrówka Tuchowska, Jodłówka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Łowczów, Meszna Opacka, Piotrkowice, Siedliska, Siedliska-Kozłówek, Trzemesna i Zabłędza. Powierzchnia gminy: 100,14 km². Ludność: ok. 18 tys. Średnia gęstość zaludnienia: 180 osób/km².

 

Wydatki majątkowe gminy Tuchów

(Źródło: BIP- uchwała budżetowa gm. Tuchów - wydatki majątkowe)
 
Transport i łączność- 6,9 mln zł
- drogi publiczne wojewódzkie - 454 tys. zł
- powiatowe - 80 tys. zł
- gminne - utworzenie Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej na terenach poprzemysłowych - 6,3 mln zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 40 tys. zł
 
Gospodarka mieszkaniowa - 3,3 mln zł
- wniesienie udziałów do Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" - 740 tys. zł
- adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubaszowej na cele mieszkaniowe - 607 tys. zł
- termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Piotrkowicach- 100 tys. zł
- termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Lubaszowej- 161 tys. zł
- termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Dabrówce Tuchowskiej- 450 tys. zł
- udział własny do projektu "Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce Tuchowskiej”- 500 tys. zł
- udział własny do projektu Budowa „Przydrożnej chaty” wraz z zagospodarowaniem terenu w Zabłędzy- 30 tys. zł
- udział własny do projektu pn. Budowa „Buchcickiej chaty” wraz z zagospodarowaniem terenu w Buchcicach- 27 tys. zł
- zakup gruntu- 20 tys. zł
- modernizacja amfiteatru w Tuchowie wraz z otoczeniem- 100 tys. zł
- projekty budowy dachu na budynku Jana Pawła II- 110 tys. zł
- budowa wiejskiego ośrodka kultury w Siedliskach /w miejscu istniejącego budynku ludowego- 463 tys. zł
 
Oświata i wychowanie- 2,1 mln zł
- modernizacja Zespołu Szkół w Jodłówce Tuchowskiej- 200 tys. zł
- budowa budynku szkoły podstawowej w Burzynie z salą gimnastyczną i przewiązką- 808 tys. zł
- modernizacja Przedszkola Publicznego w Tuchowie- 200 tys. zł
- budowa sali gimnastycznej w Karwodrzy - 871 tys. zł
 
Rolnictwo - łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna - 259 tys. zł
- projekty wodociągowe
- budowa kanalizacji
 
Administracja publiczna- 130 tys. zł
- rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Tuchowie- 25 tys. zł
- modernizacja Ratusza- 80 tys. zł
- modernizacja sanitariatów w Urzędzie Miejskim w Tuchowie- 25 tys. zł
 
Ochrona zdrowia- przeciwdziałania alkoholizmowi- 90 tys. zł
- wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii- 90 tys. zł
- monitoring w Tuchowie- 20 tys.
- pierwsze wyposażenie do hal sportowych w Burzynie i Karwodrzy- 70 tys. zł
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 78 tys. zł
- projekty wodociągowe i kanalizacyjne w Tuchowie
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 53 tys. zł
- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie na wykonanie klimatyzacji
- wzmocnienie stropu Domu Kultury w Tuchowie
 
Kultura fizyczna
- budowa stacji trafo w kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Tuchowie- 50 tys. zł
 
Turystyka
- udział własny do projektu "Do Tuchowa na weekend" - 5 tys. zł
 
Inne
- rezerwy- 265 tys. zł
 

Podobne artykuły

 

Niniejsze opracowanie może być wykorzystane do innych publikacji za zgodą autora, bądź z podaniem aktywnego odsyłacza.
 
Odsłon artykułów:
17464741

Odwiedza nas 390 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…