Radni ws. PSG w Tarnowie

W trakcie obrad XX sesji Rady Powiatu Tarnowskiego, radni powiatowi przyjęli rezolucję w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów likwidacji Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie.

Oto treść rezolucji, która została przyjęta głosami wszystkich radnych: 

- W Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. zapowiadane są zmiany restrukturyzacyjne, które bardzo niepokoją samorządy lokalne subregionu tarnowskiego.

- Obowiązująca koncepcja reorganizacji Spółki, przewiduje likwidację obecnych Oddziałów, natomiast lokalizację przyszłych Zakładów jedynie w miastach wojewódzkich. Konsekwencją takiego rozwiązania będzie również zamknięcie obecnego Oddziału Spółki w Tarnowie. Projektowane zmiany nie przewidują w to miejsce utworzenia Zakładu. Skutkiem takiego stanu rzeczy będzie zakończenie działalności największego w Polsce Oddziału, biorąc pod uwagę ilość infrastruktury gazowniczej, o prawie 140-letniej tradycji i doświadczeniu ośrodka dystrybucji gazu ziemnego, jakim jest Tarnów. Zagrożone są miejsca pracy kilkuset osób, posiadających kompetencje i odpowiednie przygotowanie merytoryczne, w tym kadra menadżerska, kierownicza i techniczna. Ponadto tarnowski Oddział posiada także nowoczesną i zaawansowaną infrastrukturę oraz bazę lokalową, niezbędną do realizacji zadań związanych z dystrybucją gazu. Należy zaznaczyć, że infrastruktura ta w dużej mierze została wybudowana siłami lokalnej społeczności, sfinansowana z budżetów samorządów, a następnie nieodpłatnie przekazana na majątek Spółki. W przypadku rozwiązania Oddziału PSG w Tarnowie, pozostanie ona zapewne częściowo przeniesiona do nowopowstałych Zakładów, a częściowo po prostu ulegnie degradacji, co skutkować będzie również zmarnowaniem milionów złotych, zainwestowanych w kompleks gazowniczy w Tarnowie. Takie działania będą negatywnie postrzegane przez mieszkańców i samorządy lokalne regionu tarnowskiego.

- Likwidacja Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie przyczyni się do pogłębienia kryzysu gospodarczego w regionie i będzie miała negatywne skutki dla lokalnego rynku pracy, który już od lat boryka się z brakiem, a nawet utratą nowych miejsc zatrudnienia. Długofalowe konsekwencje mikroekonomiczne dla Tarnowa, Powiatu Tarnowskiego oraz Subregionu Tarnowskiego będą destrukcyjne.

- W związku z tym Rada Powiatu Tarnowskiego apeluje o pozostawienie siedziby Oddziału Polskiej Spółki Gazowej w Tarnowie, jako ważnego elementu w nowej strukturze przedsiębiorstwa i utrzymanie jego obecnego statusu, znaczenia i prestiżu. Wierzymy, iż po analizie naszych argumentów, rozważone zostaną inne możliwości reorganizacji struktury Polskiej Spółki Gazownictwa, uwzględniającej silną pozycję Tarnowa, jako regionalnego centrum dystrybucji gazu ziemnego w Polsce.

Odsłon artykułów:
17457682

Odwiedza nas 874 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…